Ga naar de inhoud

Op 6 maart waren we te gast bij #Tauw in Deventer voor een lezing over de #CSRD en de #ESRS. In samenwerking met @Walter Tobé hebben we aanwezigen wegwijs proberen te maken in de CSRD en de ESRS. Het was een leuke en inspirerende ervaring en hoewel er nog veel werk verzet zal moeten worden door de bedrijven, is het inspirerend om te zien dat velen er al zoveel werk van maken. De  Powerpoint Lezing VNO NCW vindt u hier en een voorbeeld van een mooi duurzaamheidsverslag (van AMS) is hier te downloaden.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote bedrijven te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. De normen daarvoor zijn opgenomen in de European Sustainability Reporting Standards. (ESRS).

Ook als deze regels nog niet op een bedrijf van toepassing zijn, kunt u daarmee te maken krijgen, want de bedrijven waar de regels nu al wel voor gelden, zullen in toenemende mate van hun leveranciers, contractpartijen en onderaannemers om data vragen. Hoe de bedrijven in de keten opereren is namelijk ook van belang voor deze bedrijven. Ook banken vragen steeds meer data, omdat zij daarover moeten rapporten.

Op 6 maart a.s. organiseert VNO-NCW daarover een masterclass samen met Lexman Advocaten en Tauw, in Deventer. Deelnemen kan hier.

Maar omdat in deze masterclass lang niet alles aan bod kan komen, organiseert Green Deal Consultancy op 21 maart a.s. hierover een cursus. Aanmelden kan hier. Alle aspecten van de CSRD komen hier aan bod.

Met weten? Kijk op op www.greendealconsultancy.com

 

Green Deal consultancy

CSRD en de rol van bedrijven in de waardeketen

Transparantie

Dat is wat de Europese Unie hoopt te bereiken met de inwerkingtreding van de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD). Onder de CSRD moeten bedrijven rapporteren over duurzaamheidsthema’s voor hun complete waardeketen. Hierdoor is het niet mogelijk om potentiële milieu-impact naar elders in de waardeketen te verschuiven. Dit vereist vroege medewerking van mkb’ers. Zij moeten gaan bijdragen aan de duurzaamheidsrapportages van grote bedrijven binnen hun waardeketen. Mkb’ers zullen dit gaan doen door het aanleveren van informatie. Deze nodige samenwerking brengt complicaties met zich mee.

Uit een rapport van ABN AMRO Bank blijkt dat aan het einde van het jaar 2023 66% van de bedrijven nog niet van de CSRD heeft gehoord. Om te voldoen aan de CSRD zullen grote bedrijven in gesprek moeten gaan met bedrijven binnen hun waardeketen om de bekendheid van de CSRD te vergroten, om ervoor te zorgen dat zij de nodige informatie kunnen ontvangen.

Meer weten over de structuur van de CSRD en over de rol die uw bedrijf hier mogelijkerwijs bij zal gaan spelen? Bekijk dan  CSRD, of neem contact met ons op.

 

De ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn in werking getreden.

Wanneer op een bedrijf de CSRD van toepassing is, zal moeten worden gerapporteerd volgens de ESRS (de European Sustainability Reporting Standards). De CSRD is een richtlijn, de ESRS een verordening. Deze is inmiddels gepubliceerd en in werking getreden. Deze verordening is hier te vinden en de bijbehorende datapoints (van Efrag) hier

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.