Ga naar de inhoud

Onze cursus is een CSRD training van een middag. Waarin professionals met verschillende achtergronden inzicht krijgen in de CSRD en de toepassing ervan. Na afloop faciliteren we het netwerken tussen de deelnemers tijdens een borrel.

Na het volgen van onze cursus:

  • Bent u bekend met de inhoud van de CSRD en de ESRS.
  • Weet u wanneer verschillende groepen bedrijven moeten gaan beginnen met rapporteren, en wat dit voor uw bedrijf betekend.
  • Weet u wat een dubbele materialiteitsanalyse inhoudt en hoe u deze uit moet voeren.
  • Weet u waar je de datapunten uitgebracht door EFRAG kan vinden, en wat de aandachtspunten zijn van deze datapunten.
  • Heeft u inzicht in de mate van assurance die vereist is.
  • Weet u welke rol verschillende groepen professionals, waaronder accountants, duurzaamheidsexperts en controle-experts, kunnen gaan spelen bij rapportage volgens de CSRD/ESRS.
  • Bent u in staat te navigeren door de CSRD en ESRS en heeft u geleerd deze toe te passen op voorbeeldcases.
  • Begrijpt u welke juridische aspecten er komen kijken bij het rapporteren volgens de CSRD en ESRS.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Onze cursus is ontworpen voor een breed scala aan professionals, waaronder accountants, controle-experts, leidinggevenden, auditors, duurzaamheidsexperts en juridische professionals. Ook voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het integreren van ESG-thema’s (Environmental, Social, Governance) in hun bestuurspraktijken en rapportages biedt deze cursus waardevolle inzichten.

Inhoud van de CSRD cursus

Deze cursus belicht de thema’s  duurzaamheid en wet- en regelgeving als hoofdonderwerpen van de cursus, waarbij deelnemers een diepgaand begrip ontwikkelen aan de hand van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hierbij worden de volgende onderwerpen behandeld:

 

Urgentie bij bedrijven en toepassingsbereik:
De urgentie onder bedrijven omtrent CSRD gerelateerde verplichtingen wordt besproken. Verschillende soorten bedrijven komen namelijk op korte termijn op verschillende manieren in aanraking met de CSRD. De CSRD-tijdlijn wordt besproken, met daarin implementatieplannen voor 2024, 2025 en 2026, gericht op verschillende bedrijfsgroepen, evenals de vereisten waar bedrijven aan moeten voldoen om binnen het toepassingsbereik te vallen.

Duurzaamheid en corporate governance:
De focus bij dit onderdeel ligt op de impact van bedrijfsactiviteiten op de maatschappij, het natuurlijke milieu, en op hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling. Hierbij wordt aan de hand van corporate governance gekeken naar het belang van het integreren van duurzaamheid in bedrijfsstrategieën.

Fundering CSRD en dubbele materialteitsanalyse
De NFRD en taxonomieverordening (EU 2020/852) worden als fundering voor de CSRD besproken. Verder wordt duidelijk gemaakt waar de CSRD uit bestaat en worden de cross-cutting standaarden ESRS 1 en ESRS 2 besproken. Hierna bespreken we wat een dubbele materialiteitsanalyse is, wat hierbij de aandachtspunten zijn en hoe je deze uitvoert. Hierbij worden concrete voorbeelden van bestaande bedrijven gebruikt.

Thematische standaarden:
De belangrijkste inhoudelijke punten van de thematische standaarden (Milieu, Sociaal en Governance) worden besproken. Hierbij wordt er aandacht besteed aan relevante begrippen, bijbehorende data-points en rapportage-format.

Juridische aspecten:
Wat betreft de juridische invalshoeken wordt de CSRD besproken met betrekking tot: accountability, handhaving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), strafrechtelijke aspecten en de Wet Economische Delicten (WED), civiele aansprakelijkheid en verzekerbaarheid.

Voorbeelden van rapportage:
Aan de hand van bestaande duurzaamheidsrapportages gepresenteerd hoe men de CSRD moet toepassen. Hierbij wordt er gekeken naar dubbele materialiteit, verzameling van kwantitatieve en kwalitatieve data en verbeterpunten.

Sustainability

Het eerste deel van de cursus gaat in op het begrip sustainability en de impact hiervan op bedrijven. Er wordt verwezen naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties als een raamwerk voor duurzame ontwikkeling. Het belang van sustainability voor bedrijven wordt benadrukt. Bedrijven worden steeds meer beoordeeld op hun prestaties op het gebied van duurzaamheid en moeten daarom hun CSR-strategieën en -rapportages serieus nemen. Een goede CSR-strategie kan bedrijven helpen om hun reputatie te verbeteren, risico’s te beheersen en nieuwe zakelijke kansen te creëren.

Wet- en regelgeving

Het tweede deel van de opzet gaat in op de wet- en regelgeving met betrekking tot corporate sustainability reporting. Er wordt verwezen naar de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), de Taxonomy Regulation en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De NFRD verplicht grote bedrijven om informatie te verstrekken over hun CSR-prestaties. De Taxonomy Regulation biedt een classificatiesysteem voor duurzame economische activiteiten. De CSRD is een nieuwe richtlijn die de bestaande NFRD zal vervangen en het toepassingsgebied van de richtlijn zal uitbreiden tot meer bedrijven.

Rapportage standaarden

De cursus verwijst naar verschillende normen die gebruikt worden bij CSR-rapportages. De Global Reporting Initiative (GRI) is een wereldwijd erkende norm voor CSR-rapportages. De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn regels voor financiële rapportages. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is een onafhankelijke organisatie die adviseert over de ontwikkeling van Europese normen voor financiële rapportages.
Het laatste onderdeel van de opzet gaat specifiek in op de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en bespreekt de verschillende normen die door EFRAG worden gebruikt en worden opgenomen in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Bedrijven moeten rekening houden met de informatievereisten van verschillende belanghebbenden, zoals aandeelhouders, werknemers, klanten en leveranciers. Het tijdschema voor het aanleveren van informatie wordt besproken, zowel voor grote als kleine bedrijven. Er wordt besproken welke informatie moet worden opgenomen in een CSR-rapportage.

Toename bedrijven

Vanaf 1 januari 2024 moet de eerste groep bedrijven actief beginnen met consistent data verzamelen, omdat zij in 2025 aan de hand van de CSRD moeten rapporteren over boekjaar 2024. Hiernaast is er met de overgang van de NFRD naar de CSRD een flinke toename van het aantal bedrijven dat binnen het toepassingsbereik valt. Binnen Europa stijgt het aantal bedrijven dat zal moeten gaan rapporten van 11.6000 naar zo’n 49.000. Binnen Nederland stijgt het aantal bedrijven binnen het toepassingsbereik van 115 naar meer dan 2000. Deze groei gepaard met de snelle ingang van de CSRD zorgt voor urgentie onder bedrijven om meer te weten te komen over alles wat er bij het rapporteren volgens de CSRD komt kijken

Programma
De planning van de cursus ziet er als volgt uit:
• 12:30 uur – 13:00 uur: Inloop
• 13:00 uur – 15:00 uur: Blok 1 – duurzaamheid, ESRS 1, ESRS 2 en dubbele materialiteitsanalyse
• 15:00 uur – 15:15 uur: Pauze
• 15:15 uur – 17:00 uur: Blok 2 – Thematische ESRS standaarden, juridische aspecten en voorbeelden
• 17:00 uur – 17:30 uur: Discussie en vragen
• 17:30 uur: Borrel

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

MELD U AAN VOOR ONZE VOLGENDE CURSUS

Begin 2024 start de cursus over de CSRD. Over boekjaar 2024 zullen alleen grote bedrijven moeten rapporten conform de CSRD.
Prijs (excl. btw)
€599

oktober 2024 datum en locatie volgen

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.