Ga naar de inhoud

Op 6 maart waren we te gast bij #Tauw in Deventer voor een lezing over de #CSRD en de #ESRS. In samenwerking met @Walter Tobé hebben we aanwezigen wegwijs proberen te maken in de CSRD en de ESRS. Het was een leuke en inspirerende ervaring en hoewel er nog veel werk verzet zal moeten worden door de bedrijven, is het inspirerend om te zien dat velen er al zoveel werk van maken. De  Powerpoint Lezing VNO NCW vindt u hier en een voorbeeld van een mooi duurzaamheidsverslag (van AMS) is hier te downloaden.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote bedrijven te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. De normen daarvoor zijn opgenomen in de European Sustainability Reporting Standards. (ESRS).

Ook als deze regels nog niet op een bedrijf van toepassing zijn, kunt u daarmee te maken krijgen, want de bedrijven waar de regels nu al wel voor gelden, zullen in toenemende mate van hun leveranciers, contractpartijen en onderaannemers om data vragen. Hoe de bedrijven in de keten opereren is namelijk ook van belang voor deze bedrijven. Ook banken vragen steeds meer data, omdat zij daarover moeten rapporten.

Op 6 maart a.s. organiseert VNO-NCW daarover een masterclass samen met Lexman Advocaten en Tauw, in Deventer. Deelnemen kan hier.

Maar omdat in deze masterclass lang niet alles aan bod kan komen, organiseert Green Deal Consultancy op 21 maart a.s. hierover een cursus. Aanmelden kan hier. Alle aspecten van de CSRD komen hier aan bod.

Met weten? Kijk op op www.greendealconsultancy.com

 

Green Deal consultancy

Vandaag bericht het FD over de CSRD. Een cursus daarover kan beslist geen kwaad, voor een goed begrip van de materie.

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven verplicht om in hun jaarverslagen te rapporteren over hun maatschappelijke voetafdruk, conform de Europese Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD). Dit vereist dat ze uitgebreide niet-financiële gegevens verzamelen, een proces dat zelfs voor geavanceerde bedrijven als ASML en Philips niet volledig geautomatiseerd is.

Een voorbeeld is de Albert Heijn-winkel, waar elk van de 20.000 producten een eigen verhaal heeft – van herkomst tot verkoop. De CSRD verplicht bedrijven om over dergelijke details te rapporteren, waardoor ze inzicht moeten geven in hun invloed op zowel mens als milieu. Dit kan variëren van de man-vrouwverhouding op de werkvloer tot het percentage gerecyclede productverpakkingen.

De uitdaging van CSRD is specifiek voor elk bedrijf. Zo heeft Heineken, bijvoorbeeld, andere data nodig dan Philips vanwege hun verschillende bedrijfsactiviteiten en impact op de omgeving. Linde Jansen van Heineken illustreert dit met het voorbeeld van gerecycled karton voor verpakkingen, waarbij gegevens moeten worden verzameld en verwerkt door verschillende afdelingen binnen het bedrijf.

De implementatie van CSRD gaat verder dan alleen de financiële afdeling. Bij ASML werkt bijvoorbeeld het hele bedrijf, inclusief de CFO en de chief business officer, samen om de benodigde gegevens te verzamelen. Ondanks de geavanceerde systemen, zijn bedrijven zoals Philips en ASML nog steeds bezig met het handmatig verzamelen van bepaalde gegevens, een proces dat later zal worden geautomatiseerd.

De nieuwe richtlijnen, onderdeel van de Europese Green Deal, zijn ingevoerd in 2022 en zullen geleidelijk worden toegepast op ongeveer 50.000 bedrijven. Deze regelgeving geeft bedrijven enige flexibiliteit in hoe ze rapporteren over de vastgestelde twaalf ‘standaarden’, die onderwerpen als klimaatverandering en werknemerswelzijn omvatten. Elk bedrijf mag zelf bepalen welke aspecten ze benadrukken in hun rapportage. Verder moeten de duurzaamheidsverslagen worden gevalideerd door een externe partij, vergelijkbaar met de jaarrekening, hoewel de exacte aard van deze validatie per land kan verschillen.

Deze nieuwe vereisten benadrukken het belang van vroege voorbereiding en aanpassing, zelfs voor bedrijven die al ervaring hebben met duurzaamheidsrapportage. De verzamelde gegevens zullen niet alleen voldoen aan regelgevende vereisten, maar ook bedrijven helpen hun duurzaamheidsstrategieën te versterken. Dit draagt bij aan een grotere transparantie en kan leiden tot meer bewustzijn en actie op het gebied van duurzaamheid, zowel binnen de bedrijven als bij hun stakeholders.

De CSRD-richtlijn vormt een uitdaging voor bedrijven wereldwijd, vooral vanwege de variatie in verslaggevingsregels per regio. Het streven naar een zekere mate van uniformiteit in deze regelgeving zou bedrijven kunnen helpen.

De CSRD-richtlijn is een belangrijke stap in de Europese Green Deal “een noodzakelijke voorwaarde” en benadrukt de noodzaak voor bedrijven om niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk verantwoord te handelen. De richtlijn zal bedrijven dwingen hun processen en systemen aan te passen, maar biedt ook de mogelijkheid om een leidende rol te spelen in duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Meer weten? Kijk op www.greendealconsultancy.com of volgt onze cursus.

 

Bron: Financieel Dagblad en Green Deal Consultancy

De ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn in werking getreden.

Wanneer op een bedrijf de CSRD van toepassing is, zal moeten worden gerapporteerd volgens de ESRS (de European Sustainability Reporting Standards). De CSRD is een richtlijn, de ESRS een verordening. Deze is inmiddels gepubliceerd en in werking getreden. Deze verordening is hier te vinden en de bijbehorende datapoints (van Efrag) hier

Zware taak voor het bedrijfsleven door de CSRD

NRC bericht, zware taak voor het bedrijfsleven door de CSRD.

Grote ondernemingen staan voor uitdagingen met de nieuwe verslaggevingsregels die vanaf 1 januari ingaan. Deze regels zullen oncomfortabel zijn, aangezien bedrijven nu gedetailleerd moeten rapporteren over aspecten als CO2-uitstoot, milieuvervuiling en de kosten om hun bedrijfsvoering klimaatneutraal te maken. Deze informatie wordt onderdeel van hun openbare jaarverslagen.

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een Europese wet, wordt gezien als een complexe kwestie, zelfs op het hoogste bestuursniveau. Volgens een enquête van de ESB is een kwart van de betrokken bedrijven niet klaar voor de nieuwe wetgeving. De invoering van de CSRD is niet alleen significant voor bedrijven, maar ook voor accountants die jaarverslagen beoordelen; het brengt een grote verandering in hun vakgebied met zich mee. Er wordt ook verwacht dat accountants vaker verklaringen met beperking zullen afgeven, wat duidt op onvolledigheden in jaarverslagen, meer dan ooit tevoren.

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.