Ga naar de inhoud

CSRD en de rol van bedrijven in de waardeketen

Transparantie

Dat is wat de Europese Unie hoopt te bereiken met de inwerkingtreding van de Corporate Sustainability Reporting Directive (hierna: CSRD). Onder de CSRD moeten bedrijven rapporteren over duurzaamheidsthema’s voor hun complete waardeketen. Hierdoor is het niet mogelijk om potentiële milieu-impact naar elders in de waardeketen te verschuiven. Dit vereist vroege medewerking van mkb’ers. Zij moeten gaan bijdragen aan de duurzaamheidsrapportages van grote bedrijven binnen hun waardeketen. Mkb’ers zullen dit gaan doen door het aanleveren van informatie. Deze nodige samenwerking brengt complicaties met zich mee.

Uit een rapport van ABN AMRO Bank blijkt dat aan het einde van het jaar 2023 66% van de bedrijven nog niet van de CSRD heeft gehoord. Om te voldoen aan de CSRD zullen grote bedrijven in gesprek moeten gaan met bedrijven binnen hun waardeketen om de bekendheid van de CSRD te vergroten, om ervoor te zorgen dat zij de nodige informatie kunnen ontvangen.

Meer weten over de structuur van de CSRD en over de rol die uw bedrijf hier mogelijkerwijs bij zal gaan spelen? Bekijk dan  CSRD, of neem contact met ons op.

 

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.