Ga naar de inhoud

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote bedrijven te rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid. De normen daarvoor zijn opgenomen in de European Sustainability Reporting Standards. (ESRS).

Ook als deze regels nog niet op een bedrijf van toepassing zijn, kunt u daarmee te maken krijgen, want de bedrijven waar de regels nu al wel voor gelden, zullen in toenemende mate van hun leveranciers, contractpartijen en onderaannemers om data vragen. Hoe de bedrijven in de keten opereren is namelijk ook van belang voor deze bedrijven. Ook banken vragen steeds meer data, omdat zij daarover moeten rapporten.

Op 6 maart a.s. organiseert VNO-NCW daarover een masterclass samen met Lexman Advocaten en Tauw, in Deventer. Deelnemen kan hier.

Maar omdat in deze masterclass lang niet alles aan bod kan komen, organiseert Green Deal Consultancy op 21 maart a.s. hierover een cursus. Aanmelden kan hier. Alle aspecten van de CSRD komen hier aan bod.

Met weten? Kijk op op www.greendealconsultancy.com

 

Green Deal consultancy

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.