Ga naar de inhoud

De Adidas Samba en de CSRD

De Adidas Samba schoen heeft de modewereld veroverd en verschijnt overal. In 2023 is de productie van deze schoenen explosief gestegen van 50.000 naar 600.000 paar per maand. . Echter, deze populariteit heeft een schaduwzijde: de productie ervan draagt bij aan ontbossing in het Amazonegebied en aan moderne slavernij (Bron: Follow The Money).

Bij de toepassing van de CSRD op deze kwestie zal informatie omtrent ontbossing specifiek moeten worden gerapporteerd onder ESRS E4: Biodiversiteit en ecosystemen. Hierbij moet er onder andere worden gerapporteerd over de omzetting in tijd van landbedekking. Hierbij rapporteert men onder anderen over de verandering in landgebruik in m2, ha of via de aangeboden houvast van de EMAS, over de ruimtelijke configuratie van het landschap, de connectiviteit van ecosystemen en de doelen die men heeft gesteld omtrent het beheren van materiële impacts op biodiversiteit en ecosystemen.

Wat betreft de “moderne slavernij” zal er gerapporteerd moeten worden onder ESRS S2: werknemers in de waardeketen. Hierbij moet er onder anderen gerapporteerd worden over beleid omtrent mensenhandel, gedwongen arbeid, kinderarbeid en gedragscodes. Hierbij staat de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) centraal. Verder rapporteert men hoe zij omgaat met negatieve materiële impacts op thema’s als hierboven genoemd, en welke herstelprocessen zij gebruiken voor het herstellen van deze impacts. Verder rapporteert men ook over hoe dergelijke incidenten voorkomen kunnen worden binnen de organisatie en de waardeketen.

In dit voorbeeld van de Adidas Samba schoen is er sprake van beperkte toegankelijkheid en nauwkeurigheid van productinformatie voor consumenten, hier zal over moeten worden gerapporteerd onder ESRS S4: Consumenten en eindgebruikers.

Copyright © 2024 Green Deal Consultancy Netherlands. All rights reserved.